Hvordan ta smarte lånevalg

Det finnes ikke grenser for hva man som låntaker kan bruke et forbrukslån til. Man trenger heller ikke overgi overfor långiver hvor pengene skal gå. Dette gir en veldig stor frihet, og fører til at folk låner til hva som helst. Noen låner imidlertid smartere enn andre. Det er ingen tvil om at folk med god økonomisk teft klarer å håndtere forbrukslån bedre, og bruker pengene fornuftig. Lesere av økonomi- og næringslivsavisen e24 har ofte god økonomisk teft.

Et forbrukslån har høy rente, og kan bli vanskelig å nedbetale hvis ikke man vet hva man driver med. Blant nordmenns vanligste låneformål finner vi oppussing av bolig, bil, refinansiering og generelt forbruk som ferieturer og julepresanger. Noen av disse tingene å bruke penger på, kan anses som lurere enn andre. Bare fordi man kan bruke et lån til et bestemt formål, betyr ikke det at man nødvendigvis bør bruke det til akkurat det.

Gode vs. dårlige låneformål

Å pusse opp hjemmet kan ses på som en fremtidsinvestering. Det gjør at boligen stiger i verdi, og i enkelte boliger må det pusses opp uansett. Da er det ikke gunstig å utsette det, fordi det da kan bli dyrere. Skal man en dag flytte ut av boligen, blir det lettere å få solgt den hvis den er pusset opp. Å låne til bil kan også være smart, særlig hvis det å ha bil gjør hverdagen enklere.

Man bør imidlertid tenke seg om før man bruker forbrukslån til generelt forbruk. Det kan friste med en ferietur til Syden, men man får ikke mye økonomisk igjen for det. I tillegg hender det at studenter tar opp forbrukslån til generelt forbruk i studietiden, noe som ikke er anbefalt. Forbrukslån skal tross alt nedbetales til forholdsvis høy rente, og er ikke noe for fattige studenter som ikke er i fast jobb enda.

Ta forholdsregler uansett hva man skal låne til

En tommelfingerregel sier altså at et forbrukslån er som best når det kan ses på som en investering. Generelt forbruk, ferieturer, julegaver og hverdagsluksus er neppe en god idé, mens nødvendigheter som oppussing og bil må kunne sies å være det. Uansett hva man skal låne til, er det aller viktigste at man forvisser seg om at man er i stand til å nedbetale. Klarer man først og fremst å finne lånet med best rente, er det en god start.

Her gjelder det å sammenligne tilbud fra ulike banker. Man sender søknader til forskjellige långivere, og ser hvilke vilkår de er villige til å tilby en. Jo bedre man kommer ut av en långivers kredittsjekk, desto bedre tilbud vil man få. Benytter man seg av låneformidlere, kan man få sendt av gårde én enkelt søknad og la den ende opp hos mange långivere. Det er uforpliktende å sende søknad, og man får et nøyaktig bilde av hva man kan få.

Takk ja til ett tilbud

Når man søker om forbrukslån, får man innvilget det beløpet banken har vurdert at en klarer å håndtere. Derfor gjelder det å ikke takke ja til mer enn ett tilbud. Man sender altså søknader til flere banker, og takker ja til maks ett tilbud. Ender man opp med flere forbrukslån blir det mye å nedbetale. Plutselig mister man kontrollen, og havner i en lei økonomisk knipe. Det er det siste både låntaker og långiver ønsker seg.

Dessverre er det en del nordmenn som har gått i denne fellen. Enkelte har milliongjeld som følge av å ha tatt opp flere forbrukslån. Mange prøver dessuten å refinansiere gammel forbruksgjeld ved å ta opp nytt forbrukslån. Refinansiering er ideelt for å samle og nedbetale kredittgjeld og dyrere lån. Dette er ikke det samme som å betjene fakturaer fra andre långivere. Det siste man ønsker seg er å havne i en gjeldsspiral man ikke kommer seg ut av.

Lånets rente

Når det kommer til forbrukslån, er det hvorvidt man klarer å håndtere renten som får mest å si for hvor smart det er å ta opp lån. Ved forbrukslån varierer den effektive renten mellom ca. 6,9 % og 40 % i året. Den gjennomsnittlige renten ligger på rundt 12–13 %. Med effektiv rente menes lånets totale kostnad. Det er denne man skal forholde seg til, og den må ikke forveksles med den nominelle renten.

Nominell rente betegner nemlig kun bankens grunnrente, og tar ikke med diverse gebyrer. Derfor er den nominelle renten lavere enn den effektive. Ofte er det den nominelle renten som markedsføres av bankene, hvilket er synd fordi den er misvisende. Forvisser man seg om bankens effektive rente – som dessuten er individuell og fås gjennom kredittsjekk – vet man hva man skal ende opp med å betale. Dette er ekstremt viktig for å unngå mislighold, særlig når renten er høy.

Oppsummering – hva forbrukslån brukes til

  • Blant de som misligholder mest, er de som låner til generelt forbruk
  • Mange banker krever at låntakere er minst 23 år gamle

Forbrukslån egner seg best til formål man får noe igjen for, som bil og oppussing. Refinansiering kan i visse tilfeller også være smart. Generelt forbruk bør man se opp for; man får lite penger igjen for å reise til Syden. Til syvende og sist handler det om hvorvidt man klarer å nedbetale lånet, den høye effektive renten tatt i betraktning. Ingen er tjent med mislighold, og som låntaker har man ansvar for å ta forholdsregler.